הכשרות

קמא–טק מקיים מספר רב של הכשרות טכנולוגיות וקורסים לחרדים
בשיתוף עם חברות ההייטק הגדולות במשק. קמאטק מפעיל פרויקט בוטקמפ בסמינרים החרדים
לצורך הנגשת התוכן לימודי הנדרש בחברות ההייטק הרב לאומיות.
דילוג לתוכן